امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

سعیده گل جمال

کانال تلگرام امکان امکان
سعیده گل جمال

سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها

  • کارشناس حقوق
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • محقق و پژوهشگر حقوق تجارت
  • مشاور امور قراردادها
5+