امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

عزیزاله شیخ زاده

کانال تلگرام امکان امکان
عزیزاله شیخ زاده

سمت : نائب رييس و عضو هيات مديره

کارشناس امور گمرگی و تجارت بین الملل
بازنشسته آموزش و پرورش

2+