امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

لیدا شیخ زاده

کانال تلگرام امکان امکان
لیدا شیخ زاده

سمت : مدیر امور هنری و روابط عمومی

 

  • فارغ التحصیل کارشناسی معماری
  • مدیرعامل شرکت خط و رسم معماری
  • عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی بنیان علمی سفیر
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی
1+