امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

تحویل پروژه مشاوره ای هلدینگ پارس

کانال تلگرام امکان امکان
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1397 تحویل پروژه مشاوره ای هلدینگ پارس

پروژه بزرگ مشاوره در زمینه ساختارسازی،‌ توسعه بازار و برنامه ریزی عملیاتی هلدینگ تحقیقاتی،‌مهندسی، شیمیایی و تولیدی معظم پارس با در برگرفتن دو کارخانه ملی جوش شیرین پارس در شیراز و پترو طرح پارس در مشهد، پس از ۱.۵ سال همراهی و ارایه خدمات مشاوره ای، به اتمام و تحویل مدیران ارشد هلدینگ پارس گردید. بنا بر گزارش های واصله مذاکره در خصوص تمدید قرارداد مشاوره با دفتر مطالعات و پژوهش های دکتر علی شیخ زاده و هلدینگ اقتصادی امکان در حال انجام است تا در فاز سوم قرارداد مشاوره ای، در حوزه ورود به بازارهای خارجی تیم مشاور مدیران محترم هلدینگ تحقیقاتی،‌مهندسی، شیمیایی و تولیدی پارس را همراهی نمایند.

0