هلدینگ اقتصادی امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شرح دوره:

هر روزه با تعداد زیادی از انسان ها ارتباط کاری و شخصی و یا حتی عاطفی داریم، دانستن اصول روانشناسی و آداب مذاکره در ارتباط با اشخاص می تواند باعث شود، تاثیر گذاری شما بیشتر و موفق به القا حس خوبی به مخاطب در جلسه اول شوید که در مذاکرات و جلسات رسمی مدیران می تواند عامل مهمی در موفقیت باشد.

  • مدت زمان دوره: ۶ ساعت
  • هزینه شرکت در دوره: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
  • مدرک قابل ارائه بعد از پایان دوره: دپارتمان آموزشی امکان ، تاییدیه BRS
0
قیمت : 300,000 تومان
مشاهده سبد خرید