امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

دیگر دوره های آموزشی

کانال تلگرام امکان امکان

( دوره های آموزشی دیگر با توجه به درخواست متقاضیان به صورت گروهی برای سازمان ها و مجموعه های خصوصی و دولتی قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.)

  • کارآفرینی
  • اصول بازاریابی بانکی و بیمه
  • مطالعات و تحقیقات بازار و بازاریابی
  •  مدیریت بهره وری و ریسک
  • مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
  • اصول بازاریابی مقدماتی
  • کارگاه تبلیغات و بسته بندی
  • اصول و فنون مذاکرات اثربخش

 

 

1+